Yoga voor het Dagelijks Leven

14,50

Yoga voor het Dagelijks Leven

Categorías: ,

Descripción

De elite van de mensheid bestaat uit de enkele individuen die erin geslaagd zijn, ondanks de beproevingen van het bestaan, een diepe harmonie te verwezenlijken tussen het materiële weislagen en de spirituele verheffing.

Om een groter aantal mannen en vrouwen te helpen zich op te trekken tot het niveau van deze elite, schreef Swami Hamsananda dit «praktisch» boek. Hij deed dit na duizenden uren meditatie en de twee doeleinden indachtig die hij zich voor altijd gesteld heeft : zelfverloochening en dienstbetoon.
Zijn bedoeling is diegenen te leiden, en hun aantal is nog groot, die rondtasten in twijfel en besluiteloosheid. De hedendaagse mens is namelijk onderworpen aan alle soorten spanningen die te wijten zijn aan de buitengewone aard van deze scharnierperiode tussen twee eeuwen.

Aldus vormt dit boek een bijdrage tot de inspanning die geleverd wordt om te beantwoorden aan het streven van de mens naar een beter leven. De auteur hoopt dat de toepassing van zijn raadgevingen zal toelaten :


aan de jongeren zich voor te bereiden op een blijvend succes, terwijl ze in goede gezondheid blijven :

opnieuw moed te schenken aan wie vecht in afzondering 

steun te verlenen aan de aarzelende inspanningen van wie onvoldoende vertrouwen in zichzelf heeft.

diegenen die een mislukkingscomplex hebben aan te sporen om opnieuw hoop en vertrouwen te krijgen :

diegenen die op het materiële vlak geslaagd zijn zonder gelukkig te zijn, te helpen om de ware zin van het aardse bestaan te ontdekken.
Moge dit royale geschenk van de Meester de weerklank vinden die het verdient bij alle waardevolle mannen en vrouwen die vastbesloten zijn zich niet meer te laten leiden door blinde krachten maar integendeel na te denken en voortdurend het leven te leiden dat hen toelaat te komen tot een ontluiking van hun persoonlijkheid.

Información adicional

Peso 0.45 kg